תהליך ההרשמה ל-USMLE

להרשמה, יש להשתמש ברישום האלקטרוני באתר ה-ECFMG הנקרא IWA – Interactive Web Application.

ניתן לבדוק את מצב ההרשמה, האם היא נקלטה, את תאריך הבחינה ואת ואת מצב המועמדות להסמכת ECFMG במערכת OASIS.

סטודנטים הנרשמים:

על סטודנטים לרפואה הנרשמים למבחן להדפיס הצהרת הסמכה (טופס 183) ולשלוח אותו ל-ECFMG לאחר שסיימו את החלק האלקטרוני של ההרשמה. טופס 183 הוא טופס המצהיר על כך שהנרשם לומד בפועל בבי"ס לרפואה. על הטופס להיות חתום בידי גורם בבי"ס לרפואה המוסמך לכך. על הסטודנט להדפיס ולשלוח טופס זה בכל פעם שהוא נרשם למבחן.

רופאים הנרשמים:

על רופאים הנרשמים להדפיס טופס הצהרה על זהות (טופס 186) לאחר שסיימו את החלק האלקטרוני של ההרשמה, ולשלוח אותו ל-ECFMG. לאחר שהטופס מתקבל על ידי ה-ECFMG, הוא נשאר קביל ל-5 שנים.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם