(Electronic Residency Application Service (ERAS

ישנם 2 דרכים להגשת מועמדות להתמחויות בארה"ב: הגשת מועמדות אלקטרונית ע"י ERAS (השירות האלקטרוני להגשת מועמדות), והגשת מועמדות על נייר. ERAS פותחה ע"י איגוד בתיה"ס לרפואה האמריקאיים (AAMC) לשליחה באינטרנט של מועמדות להתמחויות למנהלים של תוכניות התמחות, ושליחת מסמכים נלווים, כגון גיליונות ציונים מהלימודים ומכתבי המלצה.

ה-ECFMG מתפקד בתור "משרד הדיקן" עבור סטודנטים לרפואה ובוגרים של בתי"ס זרים, ותומך בהרשמה שלהם לERAS-. ה-ECFMG מספק לכל מועמד מספר זהות ייחודי, הנקרא token, המאפשר למועמד גישה לאתר של ה-ERAS ולהשלים את ההרשמה ל-ERAS. המועמד גם שולח מסמכים נלווים לECFMG- כדי שה-ECFMG יסרוק אותם וישלח אותם. הECFMG- שולח דיווח סטטוס לכל התוכניות אליהם הסטודנט/הבוגר מגיש מועמדות, והוא שולח בצורה אוטומטית דיווח סטטוס מעודכן כאשר יש שינוי בסטטוס ההסמכה של המועמד. לבסוף, ECFMG שולח את ציוני הUSMLE של המועמד, אם הוא נתבקש לעשות זאת ע"י המועמד. כל המסמכים נשלחים לPostOffice של ERAS, שם הם נגישים לתוכניות ההתמחות.

רוב ההתמחויות הקיימות משתתפות ב-ERAS. רשימת ההתמחויות המשתתפות בERAS- 2007 (עבור מקומות התמחות המתחילים ביולי 2007) נמצאת באתר ERAS מידע נוסף לגבי התמחויות שישתתפו בERAS- ב-2008 יעודכן באתר ERAS.

אם אתה נירשם לתוכניות התמחות בהתמחויות שמשתתפות בERAS, עליך להגיש מועמדות לתוכניות בעזרת ERAS. אם אתה נרשם לתוכניות שלא משתתפות בERAS, עליך ליצור קשר עם מנהל נתוכנית להשיג טפסי הרשמה מנייר והוראות להגשת מועמדות.

נדרשת גישה לאינטרנט על מנת להשתתף בERAS. לאינפורמציה לגבי ERAS אפשר לבקר באתר AAMC ERAS website. על כל המועמדים להתמחויות, ללא קשר לצורת הגשת המועמדות, ליצור קשר עם מנהלי התוכניות ולשאול לגבי דרישות ספציפיות ותאריכי יעד להגשת מועמדות. על המועמדים להירשם גם אצל הNRMP.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם