רוצים ללמוד מינהל עסקים?

רוצים ללמוד מינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב? תתאמצו יותר: תנאי הקבלה הוחמרו על מנת להעלות את רף הקבלה

13:43 | 05.11.2007 עידו סולומון

הביקוש הגובר ללימודי מינהל עסקים הביא את אוניברסיטת תל אביב להעלות את רף הקבלה לפקולטה. סטודנטים שיבקשו ללמוד מינהל עסקים בתל אביב החל בספטמבר 2008, ייאלצו ליישר קו עם רובן המכריע של אוניברסיטאות ברחבי העולם הדורשות ציונים קודמים מהתואר הראשון והצלחה בגרסה המלאה של מבחן ה-GMAT.

עד כה, נהגו באוניברסיטת תל אביב לבחון את סיכויי הקבלה על סמך הציון בחלק הכמותי בלבד במבחן ה-GMAT יחד עם ציוני התואר הראשון וכך להגיע לציון סכם אותו נדרשו הסטודנטים לעבור לשם קבלה ללימודי התואר השני. בנוסף, ניתנה אפשרות של כניסה אוטומטית לבעלי ציון 49 ומעלה בחלק הכמותי.

כעת החליטו באוניברסיטת תל אביב לבטל את אפשרות הכניסה האוטומטית ולחשב את ציון הסכם כשיקלול של החלק הכמותי והחלק המילולי ב-GMAT, דבר הצפוי להערים קשיים על התלמידים המעוניניים להתקבל.

בכך מצטרפת אוניברסיטת תל אביב למוסדות אקדמאים אחרים בעולם ובארץ כדוגמת הטכניון, המכללה למינהל ואוניברסיטת חיפה.

גורמים באוניברסיטה מקווים שמהלך זה ישמש כמסננת יעילה שתאפשר כניסה לסטודנטים החזקים ביותר ויסייע לוועדות הקבלה בבחירת המועמדים לתואר יוקרתי זה.

רפי בעדני, מנכ"ל בית הספר האמריקאי אשר מלמד לקורסי ההכנה במבחן ה-GMAT, מעיד כי שינוי המדיניות מתבטאת בהרשמה גבוהה יותר לקורסים המילוליים של מבחן ה-GMAT. זאת, בתגובה לדרישה החדשה של האוניברסיטאות.

על פי יניב זיינדברג, מרכז תחום ה-GMAT בבית הספר האמריקאי, בעקבות שינוי הדרישות באוניברסיטת תל אביב סביר להניח שמוסדות אקדמאים נוספים יצטרפו לדרישה זו בעתיד. כפועל יוצא של מהלך זה, צפויים הנבחנים בישראל לגשת למבחן ה-GMAT המלא (כמותי ומילולי), לשם הגדלת סיכויי הכניסה למוסדות הלימוד בהווה ובעתיד. מנתוני בית הספר האמריקאי נרשמת עלייה של כ-50% במספר הסטודנטים בקורסי GMAT מלא לעומת קורס GMAT כמותי בלבד.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם