Neighbors - והשיר המפורסם של מר. קשטן

מי מאיתנו לא זוכר את השירים המפורסמים של הסדרה הנוסטלגית והבלתי נשכחת. לטובת אלו מכם שרוצים להתענג מחדש על השירים ולטובת אלו שטרם הספיקו להכיר צרפנו עבורכם את השירים ואת מילותיהם. תהנו.

Mr Kashtan's Store

Take the melon and put it on the shelf,

There is one melon on the shelf,

In Mr kashtan's store

Take the two bananas and put them on the shelf,

There are two bananas

Near the one melon, on the shelf

In Mr kashtan's store

Take the three apples and put them on the shelf,

There are three apples

Near the two bananas

Near the one melon, on the shelf

In Mr kashtan's store

Take the four carrots and put them on the shelf,

There are four carrots

Near the three apples

Near the two bananas

Near the one melon, on the shelf

In Mr kashtan's store

Take the five tomatoes and put them on the shelf,

There are five tomatoes

Near the four carrots

Near the three apples

Near the two bananas

Near the one melon, on the shelf

In Mr kashtan's store

Take the six potatoes and put them on the shelf,

There are six potatoes

Near the five tomatoes

Near the four carrots

Near the three apples

Near the two bananas

Near the one melon, on the shelf

In Mr kashtan's store

Mr Kashtan "Is that all?"

One mango

Mr Kashtan "Oh yes, I nearly forgot one mango"

There is one mango

Near the six potatoes

Near the five tomatoes

Near the four carrots

Near the three apples

Near the two bananas

Near the one melon, on the shelf

In Mr kashtan's store

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם