הכנת חיבורי הרשמה ורקע אישי

דרישה נוספת הקיימת במוסדות הלימוד בחו"ל ופחות נפוצה בארץ הינה חיבורי ההרשמה , חיבורים אלו נועדו לאפשר לועדות הקבלה להכיר צדדים אחרים באישיותך שאינם נגלים מבחינת המסמכים, כאמור שיטת הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה הינה איכותנית ברובה ואינה נשענת על ציון גרידא, אלא על הישגיו ככלל והרושם שהותיר על ועדת הקבלה. באמצעות חיבורים אלו והרקע האישי אותו דורשים ועדות הקבלה ניתנת הזדמנות להשפיע על החלטת ועדת הקבלה ,בית הספר האמריקאי עובד בשיתוף מלא עם המועמד בעת הכנת חיבורים אלו לשם מיצוי ההזדמנות הניתנת והגדלת סיכויי הקבלה באופן משמעותי.

בית הספר האמריקאי צבר ניסיון רב בהשמת סטודנטים רבים במוסדות לימודים בחו"ל והגשמת חלומם ללימודים ברחבי העולם. הידע הרב והסיוע הצמוד שמעניק בית הספר בכל שלב בתהליך ההרשמה הופך את תהליך ההרשמה המבהיל לתהליך יעיל המביא תוצאות עבור המועמדים בעת קבלתם ללימודים בחו"ל.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם